АЛТЕРНАТИВНИ, НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

 

Болката е сигнал за опасност. Винаги е била и това е единствената и функция. Обикновено се смята за предупредителен сигнал, свързан с увреждане или вредно въздействие. т.е., изпитваш ли болка трябва да вземеш мерки иначе последствията могат да бъдат от умерени до катастрофални, а понякога и фатални.

Острата болка / краткотрайна и силна/ често е сигнал и ако не й се обърне внимание, може да се превърне в увреждане, но може да напомни, че сте боледували от нещо и се нуждаете от почивка и възтановяване. В този смисъл остарта болка е полезна – дори жизненоважна – като защитен механизъм. От друга страна, хроничната болка /която трае дълго време/ много често е “безполезна”.

Неизлекувана, хронична болка може бързо да предизвика физически и емоционални проблеми.

Почти всеки трети човек страда от хронична болка, а един от всички петима е частично или изцяло нетрудоспособен в известен период от живота си.

Изкуственото премахване на болката става с медикаменти. Има обаче и нелекарствени методи за облекчаване на болката, като някои се крият вътре в организма ни.

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ БОЛЕСТ, БОЛКА И ЕМОЦИИ 

 • Когато говорим за болести и болка ние сме свикнали да мислим, че даден орган боледува, без да си даваме сметка за тясната връзка между нашето тяло и нашата психика. Именно тази връзка се разглежда от науката психосоматика, чието начало е поставено в 20 години на ХХ век с трудовете на Райх, който забелязва връзката между раковите заболявания, болката и постоянните психични напрежения, изразени под формата на мускулна броня – телесни блокажи.
 • Според него болестта и болката се явяват признак на “преглътнати емоции”. Обикновено, когато индивидът не може да “приеме нещо в съзнанието си”, той започва да въплъщава проблема под формата на телесна болест и болка.
 • Болестта е онзи начин, по който природата дава решение на един проблем, макар и болезнено.
 • Например, заболявания на стомашно-чревния тракт като язва и колит се разглеждат като резултат на силно разделяне на чувства и емоции-чисто поведенчески това е неспособността на човек да казва „не”, да изразява гнева си и да е съответен на своите преживявания.
 • Не случайно зъбите заболяват там, където човек е научен „да стиска зъби”, да търпи и да не изразява своите реални преживявания, особено недоволството си.
 • Много кожни заболявания се считат като опит на тялото да се освободи от натрупаните негативни напрежения в психиката.
 • Проблемите с кръвното налягане – както високо, така и ниско – са чести при индивиди, които избягват влизането в конфликтни ситуации, т.е. липсва им здраво настъпателно поведение по отстояване на себе си. Вдигането или спадането на кръвното са защити на индивида от вероятните негативни емоции.
 • Въпреки физическите страдания на болния, психичните ползи за него са големи, тъй като той с неговите преживявания става важен за своите близки и в същото време подсъзнателно наказва именно онези, които са отхвърляли и не са приемали неговите емоционални преживявания преди болестта. При една телесно ориентирана психотерапия болните осъзнават своите телесни напрежения, както и нереализираните си емоции, като се налага да реконструират целия си модел на реагиране на житейски ситуации и разпознаване на емоциите, които изникват  „тук и сега”.
 • Според Р. Далке – немски специалист в психосоматиката – болестта ни прави честни, т.е. показва онези психични съдържания, които подтискаме и се страхуваме да изразим, било то като плод на възпитателни или на поведенчески схеми, в които сме влезли още от ранното детство.

ЕСТЕСТВО НА БОЛКАТА

 Най-практичното клинично определение за болка е „Болката е това, което човекът казва, че го боли. Тя е това, което пациентът описва, а не това, което другите мислят, че трябва да бъде.Болката е индивидуална за човека ,който я изпитва. Наблюдението на поведението и физическите признаци могат да ни дадат допълнителна информация, но трябва да имаме предвид, че връзката между това , което казва пациентът, и това което казва наблюдателят може да бъде слаба. Реакцията на един човек към дадено болезнено дразнение може да се различава от тази на друг човек към същото дразнение в зависимост от много разнообразни обстоятелства.

 Концепция на тоталната болка

Изпиваната болка се влияе от физически, емоционални, социални и духовни фактори. Концепцията на социалната болка приема важността на тези измерения на човешкото страдание. Тя твърди, че не може да има успешно облекчение на болката, без да се обърне внимание на всички тях.

ЕСТЕСТВЕНИ БОЛКОУСПОКОЯВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОРГАНИЗМА

Не бива да се изненадваме, когато открием, че организма ни и сам е взел мерки за облекчаване на болката. Това се постига чрез отделяне на ендорфини и енкефалини /наркоподобни вещества, облекчаващи болката и са продуцирани от нервната система.

Успехът на много от методите за самопомощ, използвани при болка, както и прилаганите лечения за намаляване на силата им зависи от тези естествени вещества и от промяната в пътя, по който болката се предава до мозъка.

Няма единствен метод или комбинация от методи, за които да се каже, че винаги са ефикасни. Често няколко варианта могат да бъдат еднакво успешни.

Физическо или психическо е естеството на болката?

Едни експерти мислят, че причината за болката може най-добре да се разбере като се обърне внимание на физическата й страна, с акцент върху нервната система,  докато  други изтъкват важността на емоционалната и психическата характеристика.

Истината е, че и физическите, и психологическите елементи са тясно свързани в повечето случаи на хроничната болка, като и двете изискват внимание, когато се третира хронична болка.

РАЗБИРАНЕ И КОНТРОЛ НА БОЛКАТА

Опитът на хиляди терапевти и изследователи показва,че е направена жизненоважна стъпка към успешно справяне с болката, когато страдащия разбира причините, характера, механизма и ролята на болката и до известна степен придобива способност да контролира някои нейни аспекти. Необходимо е човекът изпитващ болка да започне да упражнява известен контрол върху положението, да се чувства в правото си да влияе върху протичащите процеси, а да не се изживява само като обект, към който са насочени усилията на други хора.   Но всеки метод на самопомощ трябва да се прилага заедно с помощта на специалисти.

КАК ВЪЗПРИЕМАМЕ БОЛКАТА

Да се замислим, как ние самите запомняме, разбираме и възприемаме болката.

Ако сме се научили още от детството, да се тревожим при наличие на болка, да се страхуваме от нея, да сме загрижени, ние вероятно се ще “чувстваме” далеч повече болка и дискомфорт, отколкото някой, който е научен от детството да я разбира и да действа съответно, да не се страхува от нея, да не се тревожи.

  Болката е и личен опит.  При справяне с нея ние използваме всичко, което сме научили и преживели в миналото, всичко което сме наблюдавали и възприемали в живота си свързано със здравето, болестите и техните последствия.

ЗАПИТАЙТЕ СЕ

 • Гледате ли на болката като на нещо много важно, заслужаващо и изискващо голямо внимание, нуждаещо се от обяснение, и то колкото по –скоро толкова по-добре?
 • Гледате ли на болката като на нещо, което приоритетно изисква облекчение, независимо от причината?
 • Давате ли на околните да разберат, че Ви боли, толкова шумно и често, колкото смятате, че е ваше право?
 • Въздържате ли се да давате израз на болката си, запазвайки я в себе си, тъй като това не засяга никого освен вас самите и няма защо да проявявате чувствата си?
 • Виждате ли тайно, дълбоко в себе си, болката си като средство да привлечете внимание, както сте постъпили в детството?
 • Стоик ли сте или не?

СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА БОЛКАТА

Независимо че механизмите, чрез които болката се чувства, са едни и същи при всички хора и тя се регистрира чрез нервната система и мозъка по един и същи начин, нейната интензивност е различна при различните хора в зависимост от социалните и националните фактори.

Така например хора от Северна Европа и хора от Средиземноморието, подложени на еднаква болка, ще съобщат за съвсем различни усещания. Единят ще се оплаче от “Слаба” болка , а другия от “Силна “. Защо е така? Смята се, че това се дължи на социалните различия, тьй като начинът, по който болката се усеща, вижда, съобщава и третира, е свързан в голяма степен с нашето възпитание и култура.

Ситуационни фактори

Една и съща рана или източник на болка, без значение колко силна, ще се усети в много голяма степен различно при различни обстоятелства.

Така например човек може да получи сериозно нараняване по време на интензивна дейност и да не усети болка, докато не приключи емоционалното и умствено свърхатоварената дейност – тогава болката става отчетлива.

От друга страна, понякога се съобщава за остри болки, без да е установена причина.

Причината за тези крайности не е точно установена, но се смята, че съществуват биологични механизми, които поставят предел на болката.

Какво мислим за болката, колко уплашени или разтревожени сме от нея, какво е отражението  й върху здравето ни, от всичко това зависи как я приемаме.

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРЕНИЕ

Психологическите проблеми са най-често срещаните фактори за засилване на усещането за болка. Възможните причини за психологическо страдание са безбройни. Те могат да бъдат свързани с болестта, пациента, социалната ситуация, лечението и самия лекуващ екип.

Психологическото страдание често се описва като безпокойство и депресия, но на практика могат да присъстват множество други психологически реакции и физически симптоми. Тези реакции включват гняв, страх, отчаяние, отричане, вина, мъка, тъга, апатия, пасивност и отбягване. Неразпознатите и нелекуваните психологически страдания често засилват болката.

Неуспехът ни да разпознаем и лекуваме психологическите страдания представлява честа причина за необлекчената болка.

СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ

Пациентите с различни заболявания и най-вече тези с онкологично заболяване не са в социална изолация. Обикновено тези пациенти имат семейства и приятели, обществени и финансови задължения. Заболяването често има разрушителен ефект върху тези отношения, които могат да се влошат с напредването на болестта. Страхът от загубата на контрол, независимост и достойнство, както и загуба на работа или длъжност, ефектът от заболяване върху семейството – всички тези трудности могат да засилят болката.

ДУХОВНО ИЗМЕРЕНИЕ

Всяко човешко същество, религиозно или не, има своя уникална душевност. Душевността обхваща целта и смисъла на човешкото съществуване. Проблемите, свързани с духовните грижи, често възникват при пациенти с ракови заболявания, особено в напреднал стадий. Душевните проблеми имат много силен ефект върху чувството за болка, усилват я многократно.

 Пациентите с хронични и напреднали заболявания са изправени пред много загуби: загуба на нормалност, на здраве и на бъдеще. Болката налага ограничения в начина на живот, особено по отношение на мобилността и поносимостта. Тя може да е приеме и като непрекъснато напомняне за основното заболяване, за неговите настоящи, възможни и бъдещи последствия.

Болката не може да се лекува в изолация. За да бъде успешен контрола  на болката, трябва да се оценяват и другите психосоциални и духовни аспекти, които могат да причиняват или засилват болката. Следователно мултидисциплинарния подход при управлението и контрола а хроничната болка при различните заболявания и най-вече при раковите е клинична необходимост. Лечението на болката се приема като неразделна част от цялостния план да тотална грижа. Добрата комуникация с другите членове на лекуващия екип ще гарантира координирания подход за контрол на болката.

Много пациенти считат, че ракът е неизбежно свързан със силна болка и че тази болка е неизбежна. Пациентите трябва а бъдат успокоени и уверени, че тяхната болка може и ще бъде облекчена, както на момента, така и за напред. Трябва да се насърчава позитивното отношение, да насърчаваме пациентите да участват в управлението и контрола на тяхната болка и да създаваме у тях доверие към провежданото лечение.

НЕФАРМАКОЛОГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Нефармакологичните интервенции могат да влияят на преминаването на болката. Когато са ефективни, те могат да бъдат заучени от пациента и семейството му.  Те могат да се разделят на две групи – механични и поведенчески. Първите включват например масаж, затопляне и изстудяване, а вторите – релаксация, молитва и хумор.

1.Топлолечение

2.Тудолечение

3.Масаж

4.Перкутанна нервна електро-стимулация „ TENS”

 Други видове механична терапия:

1.Упражнения

2.Манипулации

3.Ортотични средства

4.Помощни средства при движение

5.Имобилизация /Обездвижване/

Облекчаване на болката чрез намаляване на стреса

Има много  доказателства, че е възможно да се намали болката чрез промяна на степента на т.нар. “възбуждение”. Ако човек, е в хронично болезнено състояние, колкото по-тревожен е, толкова по-лесно възбудим става и толкова повече се чувства болката.

Може да се започне с няколко подхода:

 1. Дишане.
  Правилното дишане намалява болезнените усещания, отвлича вниманието, но техниката на дишане не се усвоява достатъчно добре само с теоретични знания, нужни са ежедневни тренировки
 2. Релаксация.

ІІІ.Визуализация.

ІV. Самомасаж.

 1. Хипноза.

VІ.Промяна на хранителния режим.

VІІ.Ароматотерапия.

РЕЛАКСАЦИЯ

Терминът релаксация (от лат. relaxatio – отпускане) означава състояние на бодърстване, което се характеризира с понижена психофизиологическа активност и се усеща в целия организъм или в отделна негова система. Постоянното използване на релаксационни техники помага да се намали тревогата, страха в стресови ситуации, нормализира психофизиологическото състояние на организма, води до оптимизиране но обменните процеси, до намаляване на мускулното напрежение, до промени на кръвното налягане и на други физиологични параметри.

Няма точни критерии, по които да бъде препоръчана някоя техника на контретен човек – в тази област решаващи са индивидуалните особености и предпочитания. Освен това, за да изберете оптималния за вас вариант и за да почувствате резултат, трябва да практикувате предложената техника поне една седмица. Тъй като вътрешното ви състояние и външните фактори непрекъснато се променят еднодневната тренировка няма да е достатъчна.

 • Поемете въздух със стомаха си. Започнете да броите и пребройте до 4 от момента, е който поемете дъх. “ Навътре 1-2-3-4”. Почувствайте как стомаха ви се надига когато поемате въздух. Когато издишате бройте на ум” Навън 1-2-3-4-5-6-7-8”. Не издишайте през устата!
 • Като издишате много бавно през носа, насочете енергията на вашия въздух надолу и навън към задната част на гърлото, позволявайки на раменете ви да се отпуснат още. Повтаряйте, докато не усетите  тялото си абсолютно отпуснато. Отпуснете напрежението. За да разберете, дали правите упражнението правилно, поставете лявата си ръка на стомата, а дясната на долната част на гърдите. Когато вдишвате трябва да усещате лявата си ръка да се повдига, все едно стомаха ви е балон, който се изпълва с въздух. Когато издишвате ще почувствате ръцете си да се приближават и накланят една към друга.
 • “Дишане при сън” е лесно за усвояване, но все пак е важно да го практикувате. Ще усетите, че с всеки път ще се нуждаете от все по-малко време и усилие за да се отпуснете. Когато сте го усвоили  няма да е необходимо да броите или да поставяте ръцете си за да установите дали правите упражнението правилно.

Методи на релаксация

 1. Прогресивна релаксация

   Основната идея на този метод е да се научите произволно да напрягате и отпускате групи мускули и цялото тяло. Започва се със съзнателно напрягане и след това отпускане на една група мускули, след това се включва втора група, а в същото време първата е в състояние на покой, и така постепенно се стига до пълна релаксация на цялото тяло. Първо се отпускат мускулите на крайниците – ръцете и краката, минава се през туловището и се завършва с мускулите на лицето. По този начин, редувайки произволно напрежение и отпускане, тялото може да се научи безсъзнателно, самопроизволно да се отпуска щом почувства напрежение

2.Автогенна тренировка

Самото название на тази техника отразява същността й – използването на самоцелителната природа, заложена в човека. Основната цел на метода е достигане на мускулна релаксация чрез създаване на усещане за топлина и тежест в тялото и използване на словесни формули на самовнушение.

Автогенната тренирвка ви дава възможност да регулирате емоционалното и телесното си състояние, да възстановите силите си. Като формули за самовнушение се използват фрази, подбрани индивидуално, в зависимост от значимостта им за всеки един човек. Няколко примерни фрази:

 • аз съм спокоен и отпуснат.
 • аз съм силен

3.Креативна визуализация

Съзнателното представяне на картинки с определено съдържание се нарича съзидателна, креативна, управляема визуализация. В зависимост от поставените цели тя може да бъде лечебна, психотерапевтическа и оздравителна.

 • За релаксация и почивка визуализацията се използва и като самостоятелна техника, и като втора част от автогенната тренировка за разпространение на релаксацията на тялото в съзнанието. Съвети:
 • в началото на усвояване на един или друг метод на релаксация сеансите трябва да се провеждат под ръководството на специалист.
 • сеансите първоначално трябва да се провеждат в тиха, спокойна, топла обстановка; позите трябва да са прости, привични, удобни, непредизвикващи напрежение в тялото.
 • занятията трябва да са регулярни, 3-4 пъти седмично с продължителност 10-20 мин. Ежедневните къси занятия са за предпочитане пред редките къси.
 • преди релаксация трябва да се настроите да възприемате всичко наоколо като даденост, без да се опитвате да променяте нещо.

По отношение на обезболяването има още какво да се желае. И причината за това не е липсата на обезболяващи лекарства или пък друго третиране на болката, а фактът, че съществуващите възможности за овладяване на болката се използват в недостатъчна степен.

Психолозите, социалните работници, медицинските сестри, доброволците могат да допринесат за подобряване на практическото овладяване на болката. Поради специфичните си умения и достъпността на връзката с пациента, те са хората, към които пациентът преимуществено се обръща.

НАСТРОЙТЕ СЕ ПОЗИТИВНО!

Знайте, че Вселената ви обича и се грижи за вас. Силата да победите болката е във Вас! Когато сте позитивно настроени и възприемате събитията откъм добрата им страна ( а те винаги имат такава), тогава помагате на Вселената да ви помогне, имайте й доверие! Знайте, че хората, които ще се озоват около вас в този момент са точно тези, които ви трябват и ги приемете като част от общия екип , чиято цел е една – премахване на болката.

Не очаквайте, а се оставете на случващото се такова, каквото е. И няма да се разочаровате! Негодуванието и недоволството точно в този момент, дори да имате пълното право да ги чувствате, ни най-малко не ще ви помогнат. Макар че сигурно Ви боли и то по неочакван начин, не се плашете!

Няма страшно!

Изготвил: Мария Костова, психолог-консултант

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.