Виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология – 25 март

Уважаеми колеги,
скъпи приятели,

Приемете поканата ни за втория виртуален обучителен семинар по онкология и психоонкология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ – Жените в онкологията – България (https://w4o.bg/) и Българска асоциация по психоонкология (http://bapo.bg/)

Той ще се проведе на 25 март 2023 г. и ще включва два модула:

Структура, функциониране и системи за сертифициране и акредитация на Специализиран раков център за лечение на пациенти с карцином на гърда
Взаимоотношение лекар-пациент. Трудни пациенти. Комуникация и стилове на общуване
Това е вторият семинар от стартиралата през месец ноември 2022 г. програма за продължаващо медицинско обучение на СОНМ, включваща девет-модулни панела по онкология и психоонкология. Порталът на първия обучителен семинар все още е отворен и може да бъде посетен на https://seminar.more-darzalas.digital/

Настоящият обучителен семинар е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и заключителен оценъчен тест.

Организационният комитет се представлява от проф. д-р Маргарита Генова – зам. председател на УС на СОНМ и ръководител на сектор Продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология към СОНМ, проф. д -р Валерия Калева – член на СОНМ, доц. д-р Ася Консулова – член на УС на СОНМ и председател на сдружение Жените в онкологията – България и Екатерина Виткова – член на УС на СОНМ и председател на Българска асоциация по психоонкология.

Порталът за регистрация и информация (често задавани въпроси) на семинара е вече отворен и достъпен на https://cme.seminar.bjcn.bg/

Регистрирайте се