Интервизия по клинични случаи

Българската асоциация по психоонкология ще проведе регулярната си интервизия по случаи от клиничната практика на 01.12.2018 г., събота, от 12 часа.

Интервизията ще бъде последвана от теоретичните представяния.

Интервизията ще се проведе на в заседателната зала на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ (ул. Бяло море 8, ет. 2)

Помещението се предоставя безвъзмездно от ИСУЛ за срещите на БАПО.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.