Международен ден за борба с рака на гърдата

По повод 19 октомври – международен ден за борба с рака на гърдата, Българска асоциация по психоонкология, подкрепяме инициативите на общинските и болнични структури в страната, свързани с превенция и ранна диагностика на заболяването. БАПО е част от международната организационна мрежа, която обединява специалисти и съдейства за справяне с негативните последствия и преживявания свързани със заболяването. Стремим се към изграждането на стабилна връзка между специалисти и пациенти, и техните семейства, както и между всички специалисти в България и по света, работещи за тази кауза.

 

Бъдете здрави!

Екатерина Виткова

Председател на БАПО