ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ В ПСИХООНКОЛОГИЯТА“

Психоонкологията е наука, която се занимава с психологичните проблеми на онкологично болните. Нейната цел е да интегрира психологичната грижа в лечението на рака. Тя е ориентирана към всички, които са изправени пред болестта: пациентите, техните близки и лекуващите екипи. Това включва справянето с диагнозата, лечението, прогнозата, ефектите от заболяването върху семейството на пациента и  околните.  

Психоонкологията е ориентирана към повишаване качеството на живот на онкоболните пациенти, преодоляването на трудностите, свързани с лечението и комуникацията, запазването на чувство за смисъл, близост и достойнство.

Семинарът е подходящ за широк кръг от специалисти, работещи в сферата на здравеопазването, психолози, медицински специалисти, (студенти по психология), социални работници и др.

Семинарът дава възможност на участниците да получат Сертификат и да продължат специализираното си обучението в следващите модули от Програмата на Сдружение Българска асоциация по психоонкология.

КОГА? 6-7 април 2019 г., събота от 11.30 до 17.30 часа и неделя от 10.00 до 13.30 часа
КЪДЕ? гр. София, ул. „Бяло море„ №8, ет. 2, УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“ ЕАД, КЛИНИКА ПО ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ“

Краен срок за записване: 22.03.2019 г.

Такса участие в двудневния семинар: 80 лева (таксата се заплаща на място)

Обучението е конструирано така, че има своята завършеност, но същевременно ще се признава като част от сертифицираното обучение на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“ – член на International Psycho-Oncology Society (IPOS).

Водещи:

Екип на Българска асоциация по психоонкология:

  • Доц. д-р Силвия Цветкова
  • Елена Атанасова
  • Екатерина Виткова
  • Александър Георгиев

Местата са ограничени. Максимален брой участници: 20

За записване: sborcvet@abv; katia_vitkova@yahoo.com; ivailageorgieva@mail.bg

За допълнителна информация и въпроси: 0888 20 65 92 – Ивайла Георгиева, председател на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“

––-

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА