Предстоящи Заседание на УС на БАПО и супервизия

На 18ти март от 10.30 ще се проведе заседание на управителния съвет на БАПО.

От 12ч. ще се проведе супервизия по балинтов подход на която сте поканени да се включите.

Очакваме ви!