Предстоящо Общо събрание на БАПО 01.10.2022

Уважаеми колеги, каним Ви на предстоящото Общо събрание на БАПО на 01.10.2022г. от 11.30ч. на адрес: град София, ул. Фритьоф Нансен 23, вх.Б, ет2. ап11..

Дневен ред:

1 Доклад от председателя на БАПО Екатерина Виткова и председателите на комисиите за дейността на БАПО за периода октомври 2021г. – септември 2022г.

2 Определяне на нови перспективи – включително възобновяване на практиката за възможност за супервизия и интервизия за членовете на асоциацията.

3 Промяна на устава на сдружението.

4 Разни

Ще ви очакваме!