Семинар по онкология и психоонкология на 6 юли 2024 г. – Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ)

!
Той ще протече в два модула:
• Адювантни ендокринни и таргетни стратегии при пациенти с ранен
луминален карцином на гърда
• Семейството на онкоболния пациент. Децата и болестта
Предназначен е за онколози, психолози и всички други специалисти и обучаващи
се лекари, включени в диагнозата, лечението и превенцията на карцинома на гърда и
други солидни тумори.
Това е четвъртото издание на стартиралата през 2022 г. Програма за
продължаващо медицинско обучение (ПМО) на СОНМ. Всички презентации от първите
три обучителни семинара могат да бъдат достъпени във виртуалния хъб на СОНМ
(https://hub.bjcn.bg/), секция Продължаващо медицинско обучение (СОНМ CMЕО): https://cme.bjcn.bg/
Участие в предстоящия семинар ще вземат водещи специалисти в областта на
медицинската онкология и психоонкология в България и гост-лектори от Европа.
Обучението ще бъде осъществено чрез специална виртуална платформа и
акредитирано от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE).
Порталът за регистрация и допълнителна информация за семинара може да
намерите на: https://seminar0607.bjcn.bg/
Регистрацията е свободна