УС на БАПО проведе среща с Българската асоциация по психотерапия

На 25 март 2022 г. се проведе работна среща между членове на УС на БАПО и УС на БАП, с което се поставя начало на взаимодействие и дискусии  между двете организации, относно въпроси свързани със Стандартите и Етичния кодекс, както и планиране на съвместни срещи и инициативи.

На състоялата се среща са представени основните цели на БАПО, Стандартите, Етичния кодекс и специфичните изисквания за членство и дейност на асоциацията ни.

В дискусията се посочва, че всяка терапевтична модалност има публикувани стандарти, в които се описани задължителния период на теоретично обучение, практика, личен опит, работа под супервизия и продължаваща квалификация.

В анонса на Стандартите на БАПО, е прието да бъдат описани видовете помощ, която предлагат специалистите: консултативна, терапевтична или социална.