Кои сме ние?

Българска асоциация по психоонкология е сдружение на професионалисти, работещи в научната и клинична практика в областта на психологичното консултиране и психотерапия на хора, засегнати от онкологични заболявания, техните близки и лекуващите медицински екипи във всички етапи на болестта (диагностициране, активно лечение и палиативни грижи).

Тя беше създадена с цел да отговори на необходимостта от информация и специализирана психологична помощ за онкоболните пациенти, семействата и медиците, с което да съдейства за облекчаването на процеса на лечение, постигането на по-добро качество на живот и етика на грижа.

Българска асоциация по психоонкология е член на Международната асоциация по психоонкология (IPOS) и Българска асоциация по психотерапия.

Като част от международната мрежа от организации, ангажирани със справянето с рака, Българска асоциация по психоонкология се стреми към изграждането на пълноценна връзка между специалистите и пациента, между него и тези, които го обичат, както и между всички онези професионалисти в страната ни и света, които искат да работят за това.


КОМИСИИ КЪМ БАПО

Етична комисия

Председател Марио Васев
членове: Александър  Георгиев и Ивайла Георгиева
Комисия по научна и обучителна дейност:
Председател Маргарита Тарейн
членове: Екатерина Виткова и Ралица Стоянова

ЛОГО [zip]