Принципи, правила и критерии относно текстове за публикуване на сайта на БАПО

Принципи, правила и критерии относно текстове за публикуване на сайта на БАПО

Самоотговорност, самокритичност и критичност. Всеки автор има критично професионално отношение към представения за публикуване на сайта на БАПО материал. Всеки член на БАПО има право на лично мнение, отношение, становище относно одобрените и публикувани материали, като го представят писмено пред Редколегията. Научност. Предложените материали трябва да отговарят на стандартите за научно и делово писане – […]