Заседание на Управителния съвет – 01.12.2018 г.

Заседание на Управителния съвет – 01.12.2018 г.

Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“ ще проведе своето редовно заседание на 01.12.2018 г., събота, от 10.00 часа, на адрес: гр. София, УМБАЛ „Царица Йоана“ (ул. Бяло море 8) от 12.00 часа. Дневният ред на заседанието ще бъде изпратен допълнително до членовете на УС.