Участия и представяния на членове на Българска асоциация по психоонкология

Участия и представяния на членове на Българска асоциация по психоонкология

Участие с постер на доц. д-р Силвия Цветкова, член на УС на БАПО, в THE SIXTH BLACK SEA SYMPOSIUM FOR YOUNG SCIENTISTS IN BIOMEDICINE (BSYSB) (1) ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПОСТЕРА Участие с постер на Доц. д-р Силвия Цветкова, член на УС на БАПО вThe 21st Session of the Balkan Medical Days 06-08 October 2017, Sofia, […]