Интервизия с Балинтов подход на 06.07.2019 г.

Интервизия с Балинтов подход на 06.07.2019 г.

На 06.07.2019 г. ще се проведе интервизия с Балинтов подход по случай, с водещ Екатерина Виткова. Интервизията започва в 11.30 часа. Заповядайте в гр. София, ул. Бяло море“ № 8, УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“, КЛИНИКА ПО ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ, Заседателна зала, ет. 2 Очакваме Вашите заявки за участие с теми към теоритичната част. Пишете […]