Председателката на БАПО представи психологичните проблеми при пациенти след костно-мозъчна трансплантация

Председателката на БАПО представи психологичните проблеми при пациенти след костно-мозъчна трансплантация

В Дубровник от 3 до 7 септември 2019 г. се проведе 33-тата годишна конференция на Европейското общество по психология на здравето. В научните сесии и презентации под мотото: „В сътрудничество за здравето“ бяха представени най-новите изследвания в областта на психологията и здравната психология. Председателят на Българска асоциация по психоонкология (БАПО) взе участие с представяне на […]

Translate »