Заседание на Управителния съвет – 19.09.2020 г.

Заседание на Управителния съвет – 19.09.2020 г.

Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“ ще проведе своето редовно заседание на 19.09.2020 г., събота, от 11.00 часа, на адрес: гр. София, ул. Фритьоф Нансен 23, вх. Б Дневният ред на заседанието ще бъде изпратен допълнително до членовете на УС.  

Translate »