Международен ден за борба с рака на гърдата

Международен ден за борба с рака на гърдата

По повод 19 октомври – международен ден за борба с рака на гърдата, Българска асоциация по психоонкология, подкрепяме инициативите на общинските и болнични структури в страната, свързани с превенция и ранна диагностика на заболяването. БАПО е част от международната организационна мрежа, която обединява специалисти и съдейства за справяне с негативните последствия и преживявания свързани със […]

Translate »