Актуализация на профилите на членовете на БАПО

Актуализация на профилите на членовете на БАПО

Уважаеми членове на БАПО, По повод актуализация на информацията за членовете на БАПО, очакваме от всеки да изпрати кратка анотация за себе си и сертификати, удостоверяващи професионални компетенции, в подкрепа на анотацията. Срок до 15 декември 2021 г. Адрес за кореспонденция: us@bapo.bg

Translate »