УС на БАПО проведе среща с Българската асоциация по психотерапия

УС на БАПО проведе среща с Българската асоциация по психотерапия

На 25 март 2022 г. се проведе работна среща между членове на УС на БАПО и УС на БАП, с което се поставя начало на взаимодействие и дискусии  между двете организации, относно въпроси свързани със Стандартите и Етичния кодекс, както и планиране на съвместни срещи и инициативи. На състоялата се среща са представени основните цели […]

Translate »