БАПО е сред учредителите на Съвместната онкологична национална мрежа

БАПО е сред учредителите на Съвместната онкологична национална мрежа

На 26 март 2022 г. се състоя учредително събрание на Национална ракова мрежа в Република България, наречена Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ). Абревиатурата СОНМ e старобългарска дума, означаваща и човешко множество, и събор на богове (пантеон). СОНМ е неправителствено сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза. В социален аспект е замислена като модерна екосистема от медицински и немедицински дружества, включваща […]

Translate »