Семинар по онкология и  психоонкология на 6 юли 2024 г. – Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ)

Семинар по онкология и психоонкология на 6 юли 2024 г. – Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ)

! Той ще протече в два модула: • Адювантни ендокринни и таргетни стратегии при пациенти с ранен луминален карцином на гърда • Семейството на онкоболния пациент. Децата и болестта Предназначен е за онколози, психолози и всички други специалисти и обучаващи се лекари, включени в диагнозата, лечението и превенцията на карцинома на гърда и други солидни […]

Translate »