Членове

Ивайла Георгиева
Председател на БАПО
Eлена Атанасова
Зам.-председател
Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Димитрина Григорова-Стоилова
Член на УС
Екатерина Виткова
Член на УС на БАПО
Мария Иванова
Член на УС на БАПО
Доц. д-р Силвия Цветкова
Член на УС на БАПО
Александър Миланов
Секретар на БАПО
д-р Маргарита Тарейн
Почетен член на БАПО
Стефка Чинчева
Пълноправен член на БАПО
Илиян Илиев
Пълноправен на БАПО
Гергана Иванова
Пълноправен член
Искра Дачева
Пълноправен член
д-р Ваня Савова
Пълноправен член
Кристина Георгиева
Асоцииран член
Илияна Александрова
Пълноправен член
Анита Милушева
Асоцииран член
Йордан Йорданов
Асоцииран член
Веселина Неделчева
Асоцииран член
Мариела Караиванова
Асоцииран член
Златка Стоилова
Асоцииран член
Златина Георгиева
Асоцииран член
Свилен Лапаков
Пълноправен член
Даниела Димитрова
Пълноправен член
Иван Инков
Асоцииран член
Живка Бояджиева
Асоцииран член
Михаил Михайлов
Асоцииран член
Валентин Стоилов