Членове

д-р Маргарита Тарейн
Почетен член на БАПО
Екатерина Виткова
Председател на УС на БАПО
Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Ивайла Георгиева
Пълноправен член
Eлена Атанасова
Член на УС на БАПО
Стефка Чинчева
Пълноправен член на БАПО
Илиян Илиев
Пълноправен член на БАПО
Димитрина Григорова-Стоилова
Член на УС
Мария Иванова
Член на УС на БАПО
Кристина Георгиева
Асоцииран член
Илияна Александрова
Пълноправен член
Доц. д-р Силвия Цветкова
Зам. - председател на БАПО
Анита Милушева
Пълноправен член
Веселина Неделчева
Асоцииран член
Мариела Караиванова
Асоцииран член
Златка Стоилова
Асоцииран член
Свилен Лапаков
Пълноправен член
Златина Георгиева
Асоцииран член
Даниела Димитрова
Пълноправен член
Иван Инков
Асоцииран член
Живка Бояджиева
Асоцииран член
Михаил Михайлов
Асоцииран член
Валентин Стоилов
Асоцииран член на БАПО
Зорница Спиридонова
Привърженик
Марио Васев
Член на УС на БАПО
Димитър Кръстев
Пълноправен член
Ралица Стоянова
Пълноправен член
Теодора Драгозова-Бояджиева
Асоцииран член
Анастасия Манлихер
Асоцииран член
Недялка Попова
Привърженик
Елена Лазарова
Асоцииран член
Надя Николова
Асоцииран член