Членове

Eлена Атанасова
Член на УС на БАПО
Стефка Чинчева
Пълноправен член на БАПО
Илиян Илиев
Пълноправен член на БАПО
Димитрина Григорова-Стоилова
Член на УС
Мария Иванова
Член на УС на БАПО
Кристина Георгиева
Асоцииран член
Илияна Александрова
Пълноправен член
Доц. д-р Силвия Цветкова
Зам. - председател на БАПО
Анита Милушева
Пълноправен член
Веселина Неделчева
Асоцииран член
Мариела Караиванова
Асоцииран член
Златка Стоилова
Асоцииран член
Свилен Лапаков
Пълноправен член
д-р Маргарита Тарейн
Почетен член на БАПО
Екатерина Виткова
Председател на УС на БАПО
Златина Георгиева
Асоцииран член
Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Ивайла Георгиева
Пълноправен член
Даниела Димитрова
Пълноправен член
Иван Инков
Асоцииран член
Недялка Попова
Привърженик
Живка Бояджиева
Асоцииран член
Елена Лазарова
Асоцииран член
Ралица Стоянова
Пълноправен член
Надя Николова
Асоцииран член
Теодора Драгозова-Бояджиева
Асоцииран член
Михаил Михайлов
Асоцииран член
Валентин Стоилов
Асоцииран член на БАПО
Анастасия Манлихер
Асоцииран член
Зорница Спиридонова
Привърженик
Марио Васев
Член на УС на БАПО
Димитър Кръстев
Пълноправен член