Членове

Екатерина Виткова
Председател на УС на БАПО
д-р Маргарита Тарейн
Почетен член на БАПО
Златина Георгиева
Асоцииран член на БАПО
Свилен Лапаков
Пълноправен член на БАПО
Златка Стоилова
Асоцииран член на БАПО
Мариела Караиванова
Асоцииран член на БАПО
Веселина Неделчева
Асоцииран член на БАПО
Анита Милушева
Пълноправен член на БАПО
Илияна Александрова
Пълноправен член на БАПО
Кристина Георгиева
Асоцииран член на БАПО
Мария Иванова
Пълноправен член на БАПО
Eлена Атанасова
Пълноправен член на БАПО
Ивайла Георгиева
Пълноправен член на БАПО
Д-р Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Силвия Цветкова, доц. д-р
Пълноправен член на БАПО
Даниела Димитрова
Пълноправен член на БАПО
Елена Лазарова
Асоцииран член на БАПО
Надя Николова
Асоцииран член на БАПО
Александър Миланов
Асоцииран член на БАПО
Мария Попадийна
Асоцииран член на БАПО
Цветелина Миланова
Асоцииран член на БАПО
Весислава Божанова
Пълноправен член на БАПО
Лилия Димитрова
Асоцииран член на БАПО
Соня Захова
Привърженик на БАПО
Росица Петрова
Пълноправен член на БАПО
Недялка Попова
Привърженик на БАПО
Анастасия Манлихер
Асоцииран член на БАПО
Теодора Драгозова-Бояджиева
Асоцииран член на БАПО
Ралица Стоянова
Член на УС на БАПО
Димитър Кръстев
Пълноправен член на БАПО
Марио Васев
Член на УС на БАПО
Зорница Спиридонова
Привърженик на БАПО
Валентин Стоилов
Асоцииран член на БАПО
Михаил Михайлов
Асоцииран член на БАПО
Живка Бояджиева
Асоцииран член на БАПО