Членове

д-р Маргарита Тарейн
Почетен член на БАПО
Екатерина Виткова
Председател на УС на БАПО
Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Ивайла Георгиева
Председател на БАПО
Eлена Атанасова
Зам.-председател
Стефка Чинчева
Пълноправен член на БАПО
Илиян Илиев
Пълноправен на БАПО
Гергана Иванова
Пълноправен член
Димитрина Григорова-Стоилова
Член на УС
Мария Иванова
Член на УС на БАПО
Кристина Георгиева
Асоцииран член
Илияна Александрова
Пълноправен член
Доц. д-р Силвия Цветкова
Член на УС на БАПО
Анита Милушева
Пълноправен член
Веселина Неделчева
Асоцииран член
Мариела Караиванова
Асоцииран член
Златка Стоилова
Асоцииран член
Свилен Лапаков
Пълноправен член
Златина Георгиева
Асоцииран член
Даниела Димитрова
Пълноправен член
Иван Инков
Асоцииран член
Живка Бояджиева
Асоцииран член
Михаил Михайлов
Асоцииран член
Валентин Стоилов
Зорница Спиридонова
Привърженик
Марио Васев
Член на УС на БАПО
Димитър Кръстев
Асоцииран член
Ралица Стоянова
Асоцииран член
Теодора Драгозова-Бояджиева
Асоцииран член
Анастасия Манлихер
Асоцииран член
Недялка Попова
Привърженик