Постоянни комисии

 

Комисия по организация и междуинституционални връзки
междуинституционални връзки
Комисия по финансови въпроси
Комисия по етика
Редколегия и научна дейност
Комисия по международни контакти