Постоянни комисии

 

Комисия по етика
Комисия по научна и обучителна дейност
Комисия по международни и вътрешни отношения