Управителен съвет

Eлена Атанасова
Член на УС на БАПО
Димитрина Григорова-Стоилова
Член на УС
Мария Иванова
Член на УС на БАПО
Доц. д-р Силвия Цветкова
Зам. - председател на БАПО
Екатерина Виткова
Председател на УС на БАПО
Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Марио Васев
Член на УС на БАПО