Управителен съвет

Силвия Цветкова, доц. д-р
Зам. - председател на БАПО
Екатерина Виткова
Председател на УС на БАПО
Д-р Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Ралица Стоянова
Член на УС на БАПО
Марио Васев
Член на УС на БАПО