Управителен съвет

Ивайла Георгиева
Председател на БАПО
Eлена Атанасова
Зам.-председател
Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Димитрина Григорова-Стоилова
Член на УС
Екатерина Виткова
Член на УС на БАПО
Мария Иванова
Член на УС на БАПО
Доц. д-р Силвия Цветкова
Член на УС на БАПО