Управителен съвет

Силвия Цветкова, доц. д-р
Зам. - председател на БАПО
Екатерина Виткова
Председател на УС на БАПО
Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Ралица Стоянова
Член на УС на БАПО
Марио Васев
Член на УС на БАПО