Управителен съвет

Екатерина Виткова
Член на УС на БАПО
Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Ивайла Георгиева
Председател на БАПО
Eлена Атанасова
Зам.-председател
Димитрина Григорова-Стоилова
Член на УС
Мария Иванова
Член на УС на БАПО
Доц. д-р Силвия Цветкова
Член на УС на БАПО