Интервизия по клинични случаи

Българската асоциация по психоонкология ще проведе регулярната си интервизия по случаи от клиничната практика на 02.12.2017 г., събота, от 11 часа.

Интервизията ще бъде последвана от теоретичните представяния:

  • “Клиничната социална работа в подкрепа на адаптацията на пациенти с онкологични заболявания и техните близки”, Александър Миланов;
  • „Приложението на Детски аперцептивен тест С.А.Т. и FRI (Family Relationships Index) Индекс на семейните взаимоотношения в клиничната диагностика и семейно консултиране при деца и юноши с онкологични заболявания“, Ивайла Георгиева

Интервизията ще се проведе на в заседателната зала на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ (ул. Бяло море 8, ет. 2)

Помещението се предоставя безвъзмездно от ИСУЛ за срещите на БАПО.

Вашият коментар