Интервизия по клинични случаи

Интервизия по клинични случаи

Българската асоциация по психоонкология ще проведе регулярната си интервизия по случаи от клиничната практика на 02.12.2017 г., събота, от 11 часа. Интервизията ще бъде последвана от теоретичните представяния: “Клиничната социална работа в подкрепа на адаптацията на пациенти с онкологични заболявания и техните близки”, Александър Миланов; „Приложението на Детски аперцептивен тест С.А.Т. и FRI (Family Relationships […]

Алгоритъм за проследяване и контролни прегледи при пациенти с онкологични заболявания

Алгоритъм за проследяване и контролни прегледи при пациенти с онкологични заболявания

Проследяването на пациенти с онкологично заболяване се състои в провеждане на периодични контролни прегледи и изследвания, специфични за всяка локализация. Лекуващият лекар-онколог информира пациента и близките за задължителните изследвания и периодите, през които всяко едно от тях се реализира. Най-често такива изследвания се осъществяват от специалисти, работещи в различни сектори на лечебните заведения. Важно е […]

Ивайла Георгиева е новият председател на Българската асоциация по психоонкология

Ивайла Георгиева е новият председател на Българската асоциация по психоонкология

Ивайла Георгиева, клиничен психолог в Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания в София, е новият председател на Българската асоциация по психоонкология. Неправителствената организация обединява психолози, социални работници и помагащи професионалисти, ангажирани с подкрепата на пациенти с онкологични заболявания, техните близки и медици в онкологията от цялата страна. Новият председател работи от […]