Ивайла Георгиева е новият председател на Българската асоциация по психоонкология

Ивайла Георгиева е новият председател на Българската асоциация по психоонкология

Ивайла Георгиева, клиничен психолог в Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания в София, е новият председател на Българската асоциация по психоонкология. Неправителствената организация обединява психолози, социални работници и помагащи професионалисти, ангажирани с подкрепата на пациенти с онкологични заболявания, техните близки и медици в онкологията от цялата страна. Новият председател работи от […]

Покана за Общо събрание до членовете на Сдружение БАПО

Покана за Общо събрание до членовете на Сдружение БАПО

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ” ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ“ На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, т. 2 от Устава на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“ Управителният съвет СВИКВА на 14. 10. 2017 г. от 11:00 ч. в гр. София, бул. “Фритьоф […]

Регулярна интервизия по клинични случаи

Регулярна интервизия по клинични случаи

Българската асоциация по психоонкология напомня на своите членове, че на 02 септември 2017 г., събота, от 11.00 часа ще се проведе следващата регулярна интервизия по случаи от клиничната практика, която ще бъде последвана от теоретичните представяния: „Семейна терапия в процеса на скърбене“ – д-р Маргарита Тарейн; „Изграждане на концепции за смъртта“ – Ивайла Георгиева.

БАПО участва в XIX световен конгрес по психоонкология в Берлин

БАПО участва в XIX световен конгрес по психоонкология в Берлин

Българската асоциация по психоонкология участва с постер в постерна сесия на XIX Световен конгрес по психоонкология, който се провежда в Берлин (14-18 септември 2017 г.). Представител на БАПО е председателя на организацията д-р Маргарита Тарейн. Темата на научното събитие е „Ракът през целия живот – посрещане на психосоциалните нужди на разнообразното общности“. Конгресът фокусира върху […]

БАПО участва в 15-я Европейски конгрес по психология

БАПО участва в 15-я Европейски конгрес по психология

През месец юли 2017 г. се проведе петнайсетият Европейски конгрес по психология в Амстердам. Българската асоциация по психоонкология беше представена от Ивайла Георгиева,  клиничен психолог от КДКХО при УМБАЛ“Царица Йоана” – ИСУЛ, с постерно съобщение в областта на психоонкологията, психологичната подкрепа и социалната интеграция. Постерът дава информация за два случая на пациенти с тумор на […]

Арт-терапията при деца с онкохематолотични заболявания бе представена на редовна среща на БАПО

Арт-терапията при деца с онкохематолотични заболявания бе представена на редовна среща на БАПО

На 1 юли 2017 г. се проведе редовното заседание на Управителния съвет и регулярната интервизия по клинични случаи от практиката, последвана от теоретично представяне. Теоретична част бе посветена на възможностите на арт-терапията при деца с онкохематологични заболявания и прожектиране на клип “ Creative Art Therapy for Children and Families“. Темата бе представена от Ивайла Георгиева. Следващото […]