Александър Миланов

Александър Миланов е клиничен социален работник с опит в социалната работа с деца и семейства. Работи като мениджър “Немедицинска грижа” в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, където отговаря за пряката социална работа с пациенти, техните близки. Има интереси в областта на клиничната психология и социалната работа с уязвими общности.

Завършил е социални дейности в Софийския университет. Има опит във журналистиката, маркетинговите комуникации, нестопанския маркетинг, управлението на проекти. Има специализация по икономика и мениджмънт и социален одит. През 2010 година участва в управлението на проект за създаване на центрове по социална работа с онкологично болни пациенти в София, Бургас и Пловдив. Членува в Националната асоциация за приемна грижа.

Асоцииран член на БАПО.

E-mail: info@amilanov.org       Телефон: +359 888 271 283