Актуализация на профилите на членовете на БАПО

Актуализация на профилите на членовете на БАПО

Уважаеми членове на БАПО, По повод актуализация на информацията за членовете на БАПО, очакваме от всеки да изпрати кратка анотация за себе си и сертификати, удостоверяващи професионални компетенции, в подкрепа на анотацията. Срок до 15 декември 2021 г. Адрес за кореспонденция: us@bapo.bg

Международен ден за борба с рака на гърдата

Международен ден за борба с рака на гърдата

По повод 19 октомври – международен ден за борба с рака на гърдата, Българска асоциация по психоонкология, подкрепяме инициативите на общинските и болнични структури в страната, свързани с превенция и ранна диагностика на заболяването. БАПО е част от международната организационна мрежа, която обединява специалисти и съдейства за справяне с негативните последствия и преживявания свързани със […]

Translate »