Принципи, правила и критерии относно текстове за публикуване на сайта на БАПО

Принципи, правила и критерии относно текстове за публикуване на сайта на БАПО

Самоотговорност, самокритичност и критичност. Всеки автор има критично професионално отношение към представения за публикуване на сайта на БАПО материал. Всеки член на БАПО има право на лично мнение, отношение, становище относно одобрените и публикувани материали, като го представят писмено пред Редколегията. Научност. Предложените материали трябва да отговарят на стандартите за научно и делово писане – […]

15 февруари – Световен ден за борба с рака при децата

15 февруари – Световен ден за борба с рака при децата

На 15 февруари отбелязваме международния ден за борба с рака при децата. В България вяска година у нас се разболяват между 100 и 150 деца на възраст до 18 г. Данните показват, че при добро лечение над 80 процента от тях успяват да оздравеят.

4 февруари – Световен ден за борба с рака

4 февруари – Световен ден за борба с рака

Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове при мъжете. Следват туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените. Българска асоциация по психоонкология има за цел да отговори на […]