Find regional fuck buddies locally now

Find regional fuck buddies locally now

Find regional fuck buddies locally now Looking to find local fuck buddies in your town? search no further compared to the internet! there are plenty of internet sites and apps available that may help you find someone to have some fun with. one of the best places to start is craigslist. this web site is […]

Playing Mobile Casino Games on Your Smart Phones and Tablets A growing number of players are playing games of the mobile casino on their smart phones or tablets. Modern smart devices have enough processing power to run games with high-definition graphics and virtual reality. Players don’t have to sacrifice features or graphics. Android and iPhone […]

Национален пациентски форум – 5 април

Национален пациентски форум – 5 април

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) организира НАЦИОНАЛЕН ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ Антираковите политики и качеството на живот на пациентите: между намеренията и реалността Информация за събитието и регистрация – тук Поканата е към пациенти с различни видове онкологични заболявания, както и за хора, които полагат грижи за тях. Събитието е с безплатен достъп, […]

Виртуален обучителен семинар 2.12.2023

Виртуален обучителен семинар 2.12.2023

Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че на 2 декември 2023 г. Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) ще проведе поредния трети виртуален обучителен семинар за карцином на гърда и психоонкология. Tой ще се осъществи съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ – Жените в онкологията – България (https://w4o.bg/) и Българска асоциация по психоонкология (http://bapo.bg/). За да се включите и научите повече за: Терапевтични стратегии при авансирал хормон-рецептор позитивен, HER-2-негативен карцином на […]

Translate »