Общо събрание и супервизия – 03.12.2022

Общо събрание и супервизия – 03.12.2022

Уважаеми колеги, каним Ви на предстоящото Общо събрание на БАПО на 03.12.2022г. от 10.30ч. на адрес: град София, ул. Фритьоф Нансен 23, вх.Б, ет2. ап11. Супервизия по Балинтов подход ще се проведе от 12ч.   Ще ви очакваме!

Общо събрание на БАПО

Общо събрание на БАПО

На основание чл.26, ал.1, предложение първо от ЗЮЛНЦ и чл. 23, т. 2 от Устава на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 28 януари 2017 г. от 11:00 ч. в град София, ул. “Фритьоф Нансен” № 23, вх. Б, ап. 11. Общото събрание ще се проведе […]

Възможност за членство в Международната организация по психоонкология

Възможност за членство в Международната организация по психоонкология

  International Psycho-Oncology Society предоставя възможност за членство в организацията. БАПО, като сдружение на професионалисти по психоонкология, членува в световната организация. Желаещите да станат от световната мрежа на професионалисти в психоонкологията могат да кандидатстват за редовно, асоциирано членство или като хора с малко опит или обучаващи се. Вижте повече подробности в секцията за членове на […]

Translate »