Общо събрание на БАПО

Общо събрание на БАПО

На основание чл.26, ал.1, предложение първо от ЗЮЛНЦ и чл. 23, т. 2 от Устава на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“, Управителният съвет свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 28 януари 2017 г. от 11:00 ч. в град София, ул. “Фритьоф Нансен” № 23, вх. Б, ап. 11. Общото събрание ще се проведе […]

Възможност за членство в Международната организация по психоонкология

Възможност за членство в Международната организация по психоонкология

  International Psycho-Oncology Society предоставя възможност за членство в организацията. БАПО, като сдружение на професионалисти по психоонкология, членува в световната организация. Желаещите да станат от световната мрежа на професионалисти в психоонкологията могат да кандидатстват за редовно, асоциирано членство или като хора с малко опит или обучаващи се. Вижте повече подробности в секцията за членове на […]

XIX световен конгрес по психоонкология в Берлин

XIX световен конгрес по психоонкология в Берлин

  Международното психоонкологично дружество (IPO) организира 19-тия световен конгрес по психоонкология, който ще се проведе от 14 до 18 август 2017 г. в Берлин, Германия. Темата на форума е “Рак през целия живот – адресиране на психосоциалните нужди на различни групи от населението“. Конгресът ще се фокусира върху специфичните симптоми и нуждата от психосоциална грижа […]

Translate »