Алгоритъм за проследяване и контролни прегледи при пациенти с онкологични заболявания

Алгоритъм за проследяване и контролни прегледи при пациенти с онкологични заболявания

Проследяването на пациенти с онкологично заболяване се състои в провеждане на периодични контролни прегледи и изследвания, специфични за всяка локализация. Лекуващият лекар-онколог информира пациента и близките за задължителните изследвания и периодите, през които всяко едно от тях се реализира. Най-често такива изследвания се осъществяват от специалисти, работещи в различни сектори на лечебните заведения. Важно е […]

Живот с колостома, илеостома или уростома

Живот с колостома, илеостома или уростома

Знанието води до разбиране. Да знаем, че ракът често може да бъде излекуван и е възможно да се живее с него, по един приемлив начин, води до разбиране, което помага на хората, по-малко да се плашат от рака, отколкото са се плашили преди да имат знание за заболяването. С колостома, илеостома или уростома вие може […]

АЛТЕРНАТИВНИ, НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

АЛТЕРНАТИВНИ, НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

  Болката е сигнал за опасност. Винаги е била и това е единствената и функция. Обикновено се смята за предупредителен сигнал, свързан с увреждане или вредно въздействие. т.е., изпитваш ли болка трябва да вземеш мерки иначе последствията могат да бъдат от умерени до катастрофални, а понякога и фатални. Острата болка / краткотрайна и силна/ често […]

Страхът от рецидив и отношение към бъдещето

Страхът от рецидив и отношение към бъдещето

Човекът е крайно същество, респективно несъвършено, компилация от душевност (психичност) и телесност (соматичност), които не винаги присъстват в хармоничност. Здравето, според съвременните схващания, се разглежда като съвкупност от физическо и психическо такова. При наличие на проблем в единия аспект наблюдаваме рефлексия и в другия, т.е. съществува взаимовръзка – т.нар. психо-физическа взаимовръзка. Когато човек е в […]

Translate »