Как да съобщаваме лошата новина на децата

Как да съобщаваме лошата новина на децата

Както съществува доброто, така и лошото е неразривна част от живота.Няма как да разберем, да разграничим едното без да познаваме другото. Модерните философии и течения в психологията поставят акцентуация върху позитивизма и неговото „магическо” въздействие върху нас и заобикалящия ни свят. Голяма част от научните изследвания доказват зависимост по отношение на настройката, която имаме и […]