БАПО е сред учредителите на Съвместната онкологична национална мрежа

БАПО е сред учредителите на Съвместната онкологична национална мрежа

На 26 март 2022 г. се състоя учредително събрание на Национална ракова мрежа в Република България, наречена Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ). Абревиатурата СОНМ e старобългарска дума, означаваща и човешко множество, и събор на богове (пантеон). СОНМ е неправителствено сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза. В социален аспект е замислена като модерна екосистема от медицински и немедицински дружества, включваща […]

УС на БАПО проведе среща с Българската асоциация по психотерапия

УС на БАПО проведе среща с Българската асоциация по психотерапия

На 25 март 2022 г. се проведе работна среща между членове на УС на БАПО и УС на БАП, с което се поставя начало на взаимодействие и дискусии  между двете организации, относно въпроси свързани със Стандартите и Етичния кодекс, както и планиране на съвместни срещи и инициативи. На състоялата се среща са представени основните цели […]

Translate »