Честит ден на детето, мили приятели!

Честит ден на детето, мили приятели!

По повод първи юни, Българската асоциация по психоонкология Ви поздравява с Международния ден на детето! Посланието е създадено от малки пациенти, преминали лечение от онкологично заболяване и Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“!  

Принципи, правила и критерии относно текстове за публикуване на сайта на БАПО

Принципи, правила и критерии относно текстове за публикуване на сайта на БАПО

Самоотговорност, самокритичност и критичност. Всеки автор има критично професионално отношение към представения за публикуване на сайта на БАПО материал. Всеки член на БАПО има право на лично мнение, отношение, становище относно одобрените и публикувани материали, като го представят писмено пред Редколегията. Научност. Предложените материали трябва да отговарят на стандартите за научно и делово писане – […]

15 февруари – Световен ден за борба с рака при децата

15 февруари – Световен ден за борба с рака при децата

На 15 февруари отбелязваме международния ден за борба с рака при децата. В България вяска година у нас се разболяват между 100 и 150 деца на възраст до 18 г. Данните показват, че при добро лечение над 80 процента от тях успяват да оздравеят.