Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни пациенти

Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни пациенти

Медицинският университет – Плевен организира следдипломно обучение, като част от следдипломнното обучение, на тема: ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО И ОБЩУВАНЕТО С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ Тематичният курс е предназначен за лекари и здравни специалисти, както и за лица, подготвящи се за или работещи като личен или социален асистент. Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите […]