ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ В ПСИХООНКОЛОГИЯТА“

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ В ПСИХООНКОЛОГИЯТА“

Психоонкологията е наука, която се занимава с психологичните проблеми на онкологично болните. Нейната цел е да интегрира психологичната грижа в лечението на рака. Тя е ориентирана към всички, които са изправени пред болестта: пациентите, техните близки и лекуващите екипи. Това включва справянето с диагнозата, лечението, прогнозата, ефектите от заболяването върху семейството на пациента и  околните. […]

Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни пациенти

Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни пациенти

Медицинският университет – Плевен организира следдипломно обучение, като част от следдипломнното обучение, на тема: ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО И ОБЩУВАНЕТО С ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ Тематичният курс е предназначен за лекари и здравни специалисти, както и за лица, подготвящи се за или работещи като личен или социален асистент. Анотация: Целта на курса е да запознае курсистите […]

Translate »