Консултиране

Членовете на Българската асоциация по психоонкология са специализирани в областта на психологичното консултиране и психотерапия в сферата на онкологията. Тяхната работа е насочена към подпомагането на всички ангажирани с болестта и лечението. Това включва пациентите, техните деца и близки и медицинските специалисти.

В страната нашите членове предоставят:

  • Индивидуално консултиране и психотерапия
  • Семейно консултиране
  • Консултиране на медицински специалисти
  • Групи за пациенти и близки на пациенти
  • Групи за медицински специалисти
  • Обучения
  • Стажове за студенти

Можете да се получите повече информация за възможностите за предоставяната от всеки член на БАПО подкрепа чрез интерактивната карта: