Анастасия Манлихер

Анастасия Манлихер е с докторска степен по психология, профил „Психология на здравето“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертационния ѝ труд е посветена на психоонкологията. Има направена триседмична специализация в онкологичното отделение на POG (Psycho-Oncology Group) към онкологичното отделение на Leeds Institute of Cancer and Pathology (LICAP), гр. Лийдс, Англия. С бакалавърска степен по клинична педагогика и психология за деца с психосоматични заболявания към Софийския университет. От началото на 2014 година работи главно в сферата на превенция на психо-емоционалното и физическото здраве като изнася лекции и прави тренинги по теми, свързани с управлението на стреса и с психосоматичните зависимости емоции – състояние на физическото тяло.