Елена Лазарова

Елена Лазарова е магистър по психология към Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Специализира психологично консултиране при психосоматика и разстройства на социалната адаптация към Варненски свободен университет „Черноризец храбър”. Специализант е към Българската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия (БАКПТ).

Консултира клиенти, индивиди, семейства и групи при решаване на житейски проблеми, затруднения и кризи в личностовото развитие, психични и соматични заболявания, конфликти, нарушения на социална адаптация и функциониране, проблемно поведение. Притежава опит в психологичното консултиране на хора с тревожни и депресивни разстройства, панически разстройства.

Към момента е психолог към „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, гр. Русе, където извършва психологична подкрепа, психологично консултиране, кризисна интервенция и психотерапевтична работа на възрастни с онкологични заболявания, техните близки и медицинския персонал.

Асоцииран член на БАПО.

Тел. 0882871717 поща elena.lazarova77@gmail.com