Златина Георгиева

Златина Георгиева e доктор по педагогическа и възрастова психология. Асистент в катедра „Психология“ към Философски факултет на ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий“. Интересите й са в областта на личностните ресурси за справяне с онкологичното заболяване при пациенти в зряла възраст.

Сертифициран позитивен психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България, в което членува.

От 2009 г. предоставя психологично консултиране и психотерапия на лица с онкологични заболявания и техните близки към Комплексен онкологичен център – гр. В. Търново. Има опит в работата с възрастни хора с увреждания.

Асоцииран член на БАПО.

E-mail: zl.georgieva@gmail.com           Телефон: +359 887 612 968