Зорница Спиридонова

Зорница Спиридонова е бакалавър по психология.
Продължава обучението си в магистърска програма по клинична психология към НБУ. Развива се в областта на психодрама метод за индивидуална и групова терапия  към ИПП “ Хирон“.
Има интерес към дълбинната психотерапия, както и към психологическата помощ на пациенти с онкологични заболявания и техните близки.