Комисия по етика

Председател/координиращ дейностите:  Ивайла Георгиева, GSM: 0888 20 65 92

Членове:

  1. Силвия Цветкова, GSM: 0887 51 71 67
  2. Александър Георгиев, GSM: 0889 29 45 18
  3. Димитрина Григорова, GSM: 0886 43 61 59
  4. Мария Иванова, GSM: 0899 33 43 45
  5. Екатерина Виткова, GSM: 0886 84 09 09

ВИЖТЕ ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ