Комисия по международни контакти

Председател/кординиращ дейностите:  Екатерина Виткова, GSM: 0878 50 27 30

 

 

Членове:

  1. Ивайла Георгиева, GSM: 0888 20 65 92
  2. Силвия Цветкова, GSM: 0887 51 71 67
  3. Мария Иванова, GSM: 0899 33 43 45
  4. Свилен Лапаков, GSM: 0878 10 54 76