Комисия по организация и междуинституционални връзки

Председател/координиращ дейностите:  Елена Атанасова, GSM: 0878 50 27 30

Членове:

  1. Гергана Иванова, GSM:0899 70 73 94
  2. Живка Бояджиева, GSM: 0886 80 22 05
  3. Стефка Чинчева, GSM: 0898 43 38 00
  4. Илиана Александрова, GSM: 0899 99 07 05
  5. Даниела Димитрова, GSM: 0887 45 24 21