Марио Васев

Марио Васев е завършил обща психология, след което и клинична психология, като от завършването до момента работи по професията си.

Има обучение и опит в няколко психотерапевтични направления – Позитивна психотерапия – ниво консултант; психодрама – личен опит и супервизия; Психоанализа – личен опит, обучение, работа с психоаналитични текстове, участие в клинично ателие и семинари. Продължава развитието си основно в психоаналитичната парадигма, където се формира като аналитик към БОЛП – NLS.

Има интерес в областта на психосоматиката, работил е с пациенти с такъв тип симптоматика. Работил е по проект за психологическа и терапевтична подкрепа на пациенти с онкологични заболявания към Аджибадем Сити клиник и болница Токуда.

Работил е в център за жени и деца пострадали от насилие; по проект за превенция отпадането на деца и младежи от училище; в терапевтичен рехабилитационен център за лечение на зависимости; в дневен център за деца и юноши; в център за социална рехабилитация и интеграция с психотерапевтична насоченост; работил в център за настаняване от семеен тип с идндивидуална и групова психологическа подкрепа; в център за социална рехабилитация и интеграция осигуряващ подкрепа на социално слаби семейства; в център за консултиране и превенция на зависимости при пълнолетни. Работил е като психолог в столично училище, както и в център за специална образователна.

Ползва английски на работно ниво – B2 English level

Пълноправен член на БАПО.

Член на УС на БАПО.