Михаил Михайлов

Михаил Михайлов се дипломира като  бакалавър по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2005 г., а през 2008 г. завършва магистратура „Клинична и консултативна психология ” към същия университет.

Научният му интерес е в областта на психоанализата и в периода от 2006-та до 2012-та година участва като котерапевт в две групи за Индивидуална психоаналитична психодрама.

Разнообразният мy професионален път минава през едни от водещите неправителствени организации в страната – “SOS Детски селища”, АСЕТ, “Здраве и социално развитие” и “Рийчаут.БГ”. Има богат практически опит в психологическото консултиране и работа с възрастни, юноши и деца (както с деца, лишени от родителски грижи, така и с такива, които са отглеждани в биологичните им семейства). Благодарение на дългогодишната си практика като психолог, възпитател и сътрудник на терен в социалните дейности към различни институции и неправителствени организации, Михаил Михайлов има опит в консултирането на хора с много различен начин на живот и психологическа проблематика.

Трудов стаж:

  • От 2004 г. до 2005 г. работи като психолог в Теравпевтична общност за лица, зависими от психоактивни вещества ЦСР „Феникс”.
  • От 2006г. до 2008 г. продължава работата с лица, зависими от психоактивни вещества в Теравпевтична общност към фондация „Посоки 2005”.
  • От 2011 г. до 2016 г. работи като психолог в “АСЕТ – Център за подпомагане на хора, преживели изтезание”.
  • От 2014 г. до 2017 г. е психолог в екипа на „Рийчаут. Бг” и консултира деца, лишени от родителски грижи, които са настанени в институциии.

E-mail: zapsihichnoto@gmail.com      Телефон: +359 896 069 993