Ралица Стоянова

Ралица Стоянова е бакалавър по психология към Нов български университет. През 2014 г. завършва курс „Базисни терапевтични умения” към Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране „Динамика”. През 2015 г. придобива квалификация Психодрама-асистент към Институт за психодраматични практики „Хирон”. От 2012 г. посещава и взема участие в семинари и обучителни модули към Българско общество за лаканианска психоанализа и Сдружение „Дете и пространство” и пътят на професионалното й развитие към момента е ориентиран от лаканианската психоанализа.

Работила е като психолог и социален работник в различен тип социални услуги за деца, младежи и семейства: Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за младежи с увреждания, гр. Русе, Центрове за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. София. Стажувала е ДДЛРГ „П. Р. Славейков”,  Хоспис „Дар”. Била е доброволец на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация „Асоциация Анимус”.

Към днешна дата се интересува от работата с пациенти със соматични заболявания и техните близки. Работи като психолог в „Център за пациента” към Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, като предлага на пациентите психологическа и социална подкрепа. Също така участва в организацията на инициативи, които да направят болничното заведение по-комфортно място за престой, когато се налага провеждането на лечение.

Пълноправен член на БАПО.