Теодора Драгозова-Бояджиева

Теодора Драгозова-Бояджиева е магистър по консултативна психология към ВСУ „Черноризец Храбър“. Притежава следдипломана  квалификация “Клинична и консултативна психология” към СУ „Климент Охридски” гр. София. Завършила бакалавърска степен “Психология” към ВСУ „Черноризец Храбър”.

Специализант е към Българската асоциация по когнитивни-поведенческа терапия (БАКПТ).

Психотерапевт в развитие към Дружеството по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP). Обучен хипнотерапевт към БАХХ.

Сертифицирана за работа с ТАТ, MMPI.

Притежава опит в психологическото консултиране и терапия при работа с деца със СОП и техните семейства. Работи с  хора с тревожни и депресивни разстройства, панически разстройства, постравматични стресови разстройства и др.

Към момента е клиничен психолог към  Комплексен онкологичен център (КОЦ)-гр. Шумен, където извършва психологично консултиране, кризисна интервенция и психотерапевтична работа на възрастни с онкологични заболявания, техните близки и медицинският персонал.

Вписана е в публичния регистър на практикуващите психолози.