Димитър Кръстев

Димитър Кръстев е магистър по клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски”. Има бакалавърска степен по психология в Софийския университе „Св. Климент Охридски”. Сертифициран за работа с ТАТ. Neurofeedback и biofeedback при клинична и нормативна популация.

От януари 2016 г. клиничен психолог в отделението по „Медицинска онкология“ в УниХоспитал“.

Провел е стаж по клинична психология в ДПБ „Св. Иван Рилски”, Университетска болница „Лозенец”, ВМА.

Член на IPOS, APA и ДПБ.

Владее руски, английски, немски, латински, старогръцки, древноегипетски.

Пълноправен член на БАПО.